lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Vilniaus ūkio bruožai (Vilnius, 1997; 1998)
Pagrindinis projekto tikslas buvo apibūdinti visus svarbiausius miesto ūkio aspektus: ekonominius, demografinius, socialinius, darbo rinkos, gyvenimo kokybės ir t.t. Ypatingas dėmesys skiriamas toms sritims, kurios yra svarbios investuotojams, pvz., bankų sektorius, vertybinių popierių rinka, draudimo rinka, turizmo sektorius, verslo įstatyminė bazė ir pan.
Įmonių įėjimo į rinką barjerų poveikis ekonomikos pertvarkymo spartai (Vilnius, 1998)
Šio projekto tyrimų objektas buvo įmonių įėjimo į rinką barjerų poveikis ekonomikos pertvarkymo tempui penkiose CRE šalyse (Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Lietuvoje ir Albanijoje). Projekto tikslas buvo pasinaudojant įmonių tyrimais ir įmonių registrų duomenimis išanalizuoti naujų įmonių atėjimo į rinką dinamiką ir nustatyti specifinius barjerus, trukdančius šiam procesui, bei jų poveikį kiekvienos iš penkių šalių ekonomikai. ETC rengė projekto dalį, susijusią su Lietuva.
Trakų regiono turizmo plėtros programa (Vilnius, 1997)
Programa apėmė detalią Trakų regiono turizmo išteklių analizę ir rekomendacijas dėl turizmo paslaugų plėtros ir jų kokybės gerinimo.
Nacionalinė turizmo plėtojimo programa (Vilnius, 1997)
Programa buvo rengiama remiantis ankstesniąja (1994 m.) Ekonominių tyrimų centro parengta programa. Programoje taip pat nagrinėjami nauji klausimai: turizmo sektoriaus atstovų požiūris į turizmo plėtrą šalyje bei jo perspektyvas; turizmo, kaip pramonės šakos, įtaka Lietuvos ūkiui; Lietuvos turizmo galimybės tarptautinio turizmo plėtojimo kontekste.
Vilniaus rinkos bruožai: užsienio investicijos ir eksporto rinkos (Vilnius, 1997)
Šioje studijoje pateikiama Vilniaus rinką charakterizuojančių procesų ir sąlygų tarptautiniam verslui analizė, taip pat Vilniaus gamybos įmonių eksporto situacijos bei jų pagrindinių rinkų (esamų ir perspektyvių) analizė.
Verslo saugumas Lietuvoje (Vilnius, 1997)
Studijos analizės objektas buvo nelegalios veiklos (įskaitant organizuotą nusikalstamumą, ekonominį nusikalstamumą, šešėlinę ekonomiką ir korupciją) poveikis verslui; taip pat buvo tiriami poreikiai verslo saugumui Lietuvoje.
Laisvų ekonominių zonų Lietuvoje vystymas (Vilnius, 1997)
Projekto tikslas buvo padėti vietos organizacijoms spęsti klausimus dėl Laisvų ekonominių zonų Lietuvoje įkūrimo. Pagrindinės ETC užduotys buvo įvertinti investicijų aplinką Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, išaiškinti įmonių įsikūrimo LEZ sąlygas ir reikalavimus, pateikti rekomendacijas dėl institucinės struktūros ir pagalbos organizacijoms įsikuriant LEZ.
Baltijos valstybės ir jų sostinės: ekonominė plėtra, prognozės, perspektyvos (Vilnius, 1997)
Šiame projekte buvo atlikta pastarųjų metų ekonominės raidos Baltijos šalyse analizė, pateiktos jų vystymosi makroekonominės prognozės vidutinės trukmės laikotarpiui, taip pat išanalizuota Baltijos valstybių sostinių ekonominė situacija ir plėtros perspektyvos.
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija (Vilnius, 1997)
Šios studijos tikslas buvo išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos perspektyvas stojimo į ES požiūriu. Studijos rengime dalyvavo daug autorių, kurie nagrinėjo šią temą įvairiais aspektais: politiniais, teisiniais, socialiniais bei ekonominiais. ETC parengė šiuos studijos skyrius: “Lietuvos rinkos ekonomikos institucijų funkcionalumas ir ekonomikos konkurencingumas”, “Lietuva ir Europos Bendrijos transporto politika”, “Lietuva Europos Bendrijos vidaus rinkoje” ir “Lietuva ir Europos Bendrijos konkurencijos politika”. Šio projekto koordinatoriai buvo Europos integracijos studijų centras (EISC). Knyga “Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: Būklės, perspektyvų ir pasekmių studija.” išleista dviem kalbom – lietuvių (pilna versija) ir anglų (santrauka).
Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo projektas (Vilnius, 1996)
Šio įstatymo projekto parengimo tikslas buvo apibrėžti teisinius aspektus, susijusius su ekonomine veikla turizmo paslaugų ir informacijos teikimo srityje (turizmo informacijos centrai, turų organizatoriai, gidai ir pan.).
«1 ... 678910111213141516»