lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Lietuva: dabartis ir perspektyvos (Vilnius, 1999 m. rugsėjis)
Konferenciją inicijavo ir ją finansavo JAV tarptautinės plėtros agentūra. 2000 m. rudenį Agentūra baigė savo programą Lietuvoje ir ši konferencija buvo pagrindinis baigiamasis programos renginys. Konferencijos medžiagos ruošimą ir patį renginį organizavo ETC. Konferencijoje buvo nagrinėjami Lietuvos ūkio pasiekimai, problemos bei perspektyvos, siekiant Lietuvai integruotis į pasaulio ekonomines ir politines struktūras, taip pat buvo pateiktos rekomendacijos dėl strateginių sprendimų, kuriuos valstybė galėtų įgyvendinti ateinančiame dešimtmetyje. Renginyje dalyvavo virš 200 dalyvių - Lietuvos politikų, valstybinių institucijų, stambių įmonių vadovų, žinomų politologų ir ekonomistų, taip pat užsienio techninės pagalbos programų atstovų bei mokslininkų. Konferencijos medžiaga yra išleista atskira knyga anglų kalba “Lithuania: from Transition to Convergence” (Vilnius, 2000).
Vilniaus apskrities tendencijos (Vilnius, 1999)
Ekonominių tyrimų centras parengė šios studijos socialinę ir ekonominę dalis. Šiose dalyse buvo išanalizuotos pastarųjų penkerių metų tendencijos ir esama situacija apskrities ekonominėje ir socialinėje sferose, aptartos pagrindinės problemos bei klausimai, susiję su apskrities ekonominio potencialo išnaudojimu. Studijoje pateikti pasiūlymai dėl Vilniaus apskrities plėtros vizijos formavimo.
Ataskaita apie PSO programos įgyvendinimą: Lietuva (Vilnius, 1999)
PSO programa (Bendradarbiavimo su Centrinės ir Rytų Europos šalimis programa) yra Nyderlandų Ekonomikos reikalų ministerijos programa. 1998 m. ši ministerija inicijavo PSO programos įgyvendinimo 1994-1997 m. laikotarpyje vertinimą. Ekonominių tyrimų centras dalyvavo šios programos vertinime Lietuvoje. Vertinimo metodikos pagrindus parengė Nyderlandų konsultantai iš Research Vor Beleid. Ataskaitoje pateikiama institucinės, socialinės-ekonominės ir regioninės aplinkos apžvalga bei trijų PSO programos projektų Lietuvoje – daržovių auginimo kooperatyvų, Kauno oro uosto ir įmonės “Panevėžio pienas” – vertinimai.
Regioninė politika Lietuvoje (Vilnius, 1999)
Studijoje analizuojami Lietuvos regioninės politikos aspektai: įstatyminė bazė, politikos formavimo dokumentai bei instrumentai.
Valstybės išlaidų švietimo sektoriuje efektyvumas ir tikslingumas (Vilnius, 1999)
Studija buvo skirta išanalizuoti valstybės išlaidų efektyvumą ir tikslingumą Lietuvos švietimo sektoriuje. Siekiant įvertinti esamą situaciją ir pateikti rekomendacijas dėl valstybės išlaidų švietimui efektyvumo didinimo bei racionalesnio jų naudojimo, buvo išanalizuota daugelis švietimo sistemos ir jos finansavimo, darbo rinkos bei socialinių aspektų. Projekto rėmuose buvo atlikta sociologinė apklausa dėl švietimo situacijos Lietuvoje vertinimo. Studijoje taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl finansavimo prioritetų ir galimų pakeitimų nacionalinio biudžeto išlaidų švietimui struktūroje.
Užsienio prekybos ryšiai, užsienio prekybos režimas ir tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse: Lietuva (Vilnius, 1999)
Projekto tikslas buvo išnagrinėti abipusius prekybos ir investicijų srautus tarp Baltijos šalių ir trečiųjų šalių; tiesioginių užsienio investicijų motyvacijos ir poveikių šalies ūkiui efektus, išorinių ekonominių ryšių reikšmę šalies ūkiui.
Vilniaus miesto bendrasis planas: Ekonominė plėtra (Vilnius, 1998 - 1999)
Projekte buvo išanalizuotos ekonominės raidos tendencijos ir esama situacija Vilniaus mieste, pagrindinį dėmesį skiriant tokioms sritims kaip materialinės investicijos, viešbučių sektorius, biurų sektorius, būstas, nekilnojamojo turto rinka, mažmeninės prekybos sektorius. Buvo numatyti galimi finansavimo šaltiniai investuojant į šias sritis.
Ekonominių grėsmių mažinimo ir ekonominio saugumo užtikrinimo, Lietuvos ūkio funkcionavimo ekstremaliomis sąlygomis programa (Vilnius, 1998)
Šioje programoje ETC rengė tris dalis. Dalyje “Kriminalinių grėsmių poveikio Lietuvos ūkio funkcionavimui įvertinimas” analizuojami įvairūs šešėlinės ekonomikos aspektai, nusikalstamumo situacija, organizuoto nusikalstamumo, nelegalios migracijos, kontrabandos ir korupcijos klausimai. Dalyje “Lietuvos ūkio funkcionavimo sutrikimų dėl galimų finansinių krizių įvertinimas” analizuojami klausimai, susiję su valiutos kursu, bankų veikla, mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitu, fiskaliniu deficitu, monetarine ekspansija ir kt. Dalyje “Lietuvos ūkio funkcionavimo sutrikimų dėl galimo vidinio socialinio-politinio nestabilumo įvertinimas” analizuojami socialiniai veiksniai (nedarbas, skurdas, visuomenės turtinė diferenciacija ir kt.), politinės kilmės veiksniai (politinių jėgų atstovavimas įvairioms interesų grupėms, visuomenės pasitikėjimas institucijomis ir kt.) bei problemos, susijusios su tautinėmis mažumomis.
Kaimo turizmo plėtros programa (Vilnius, 1998)
Pagrindinis šios programos tikslas buvo išanalizuoti Lietuvos kaimo turizmo situaciją, tendencijas ir įvertinti galimybes. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas problemoms, susijusioms su šios srities finansavimu ir investicijomis, apmokymu, marketingu ir kaimo turizmo paslaugas teikiančių organizacijų veikla.
Kultūrinio turizmo plėtros programa (Vilnius, 1998)
Programoje nagrinėjamos būtinos sąlygos kultūrinio turizmo plėtrai Lietuvoje; kultūrinio turizmo paslaugų bei produktų charakteristika ir jų vartotojai; kultūros ir turizmo sektorių veiklos koordinavimo problemos, taip pat pateikiama kultūrinio turizmo marketingo programa ir veiklos finansavimo šaltiniai, investavimo į kultūrinio turizmo plėtrą galimybės.
«1 ... 5678910111213141516»