lt | en
Ieškoti

Apie mus

Ekonominių tyrimų centras yra privati, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė paskirtis – vertinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius socialinius ekonominius procesus, formuluoti socialines ekonomines įžvalgas ir pristatyti jas visuomenei bei politiką formuojančioms institucijoms, taip pat konsultuoti nevyriausybines organizacijas bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektus įvairias organizacinių procesų valdymo klausimais.

Nuo 1992 m. Ekonominių tyrimų centras atliko virš 90 konsultacinių darbų įvairiais socialinės ekonominės politikos klausimais, tokiais kaip ekonomikos skatinimas, ūkio sektorių plėtra, viešųjų paslaugų teikimas, darni regioninė plėtra. Sukauptą patirtį organizacija šiuo metu siekia pritaikyti vystomojo bendradarbiavimo projektuose.

Ekonominių tyrimų centras palaiko ryšius su įvairiomis Lietuvos viešojo sektoriaus institucijomis, taip pat regioninėmis, nacionalinėmis verslo ir pramonės asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendradarbiauja su tyrimų institutais ir konsultacinėmis kompanijomis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje bei kitose šalyse.

Pagrindinės Ekonominių tyrimų centro veiklos sritys yra:

Ekonominių tyrimų centras yra sukaupęs patirties ir tokiose veiklos srityse kaip konferencijų bei panašių renginių organizavimas, taip pat informacijos knygoms, gidams ir reprezentaciniams leidiniams rengimas.

Ekonominių tyrimų centro paslaugomis naudojasi ne tik įvairios Lietuvos valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, o taip pat  asocijuotos struktūros, nevyriausybinės organizacijos bei verslo įmonės.

Patirtis, profesionalumas, patikimumas – vertybės, kuriomis jau du dešimtmečius grindžiama organizacijos veikla.